Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Καλαμωτη που βρίσκεται στον νομό Χιου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
Άγιος Γεώργιος ΣυκούσηςΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΣκλαβιάΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Λιμένας ΛιθίουΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΚοινήΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΒοκαριάΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΛιθίονΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΑλμυρόςΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΚΑΛΑΜΩΤΗΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΤραχύλιαΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΜερικούνταΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΛιλικάςΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Δότια ΠυργίουΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΑρμόλιαΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Καλόγερος (Νησίς)ΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Μονή Αγίας Ματρώνης ΧαλάνδρωνΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Άγιος ΙωάννηςΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΠαγίςΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Μονή ΤαξιαρχώνΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΠυργίΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
ΚαρύνταΧΙΟΥΚΑΛΑΜΩΤΗ821 02
Άγιος Γεώργιος Συκούσης

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Σκλαβιά

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Λιμένας Λιθίου

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Κοινή

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Βοκαριά

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Λιθίον

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Αλμυρός

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Τραχύλια

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Μερικούντα

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Λιλικάς

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Δότια Πυργίου

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Αρμόλια

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Καλόγερος (Νησίς)

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Άγιος Ιωάννης

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Παγίς

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Μονή Ταξιαρχών

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Πυργί

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02

Καρύντα

Νομός: ΧΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΑΛΑΜΩΤΗ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 821 02