Πόλεις - Περιοχές του νομού Σερρων

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΠΡΩΤΗ

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ