Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Επισκοπη ρεθυμνης που βρίσκεται στον νομό Ρεθυμνης

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΚούφηΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΠαλαίλιμνοςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΚαλονύκτηςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΑρχοντικήΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΜυριοκέφαλαΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΜούντροςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
Άγιος ΚωνσταντίνοςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΜαρουλούΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΣαϊτούραιΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΑργυρούποληΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΒελονάδονΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
Άγιος Γεώργιος Αγίου ΚωνσταντίνουΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΒιλανδρέδονΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
Πύργος Επισκοπής ΡεθύμνηςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
Κάτω ΠόροςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΑλώνεςΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΑρολίθιονΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΖουρίδιονΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
ΡούστικαΡΕΘΥΜΝΗΣΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ740 55
Κούφη

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Παλαίλιμνος

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Καλονύκτης

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Αρχοντική

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Μυριοκέφαλα

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Μούντρος

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Άγιος Κωνσταντίνος

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Μαρουλού

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Σαϊτούραι

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Αργυρούπολη

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Βελονάδον

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Άγιος Γεώργιος Αγίου Κωνσταντίνου

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Βιλανδρέδον

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Πύργος Επισκοπής Ρεθύμνης

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Κάτω Πόρος

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Αλώνες

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Αρολίθιον

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Ζουρίδιον

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55

Ρούστικα

Νομός: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 740 55