Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Σκοπελος που βρίσκεται στον νομό Μαγνησιας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΠάνορμοςΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΚλήμαΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΓλώσσαΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΑθέατονΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΜύλοιΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΚαλόγηροςΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΣτάφυλοςΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΛουτράκιονΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
Νέο ΚλήμαΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΑγνώνταςΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
ΣΚΟΠΕΛΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣΚΟΠΕΛΟΣ370 03
Πάνορμος

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Κλήμα

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Γλώσσα

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Αθέατον

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Μύλοι

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Καλόγηρος

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Στάφυλος

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Λουτράκιον

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Νέο Κλήμα

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

Αγνώντας

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 370 03