Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Αγια ευφημια που βρίσκεται στον νομό Κεφαλληνιας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΛογαράταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΦερεντινάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΔενδρινάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΒαλιανάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΜπεκατωράταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
Αντιπάτα ΠυλάρουΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΔρακάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΛεκατσάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΔιβαράταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΑνωμεριάΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΔρακοπουλάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΒασιλοπουλάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΠοταμιανάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΡαυτοπουλάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΞηροπόταμοςΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΜαρκάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΧαμόλακοςΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΛουκάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
ΠνευματικάταΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ280 81
Λογαράτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Φερεντινάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Δενδρινάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Βαλιανάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Μπεκατωράτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Αντιπάτα Πυλάρου

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Δρακάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Λεκατσάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Διβαράτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Ανωμεριά

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Δρακοπουλάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Βασιλοπουλάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Ποταμιανάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Ραυτοπουλάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Ξηροπόταμος

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Μαρκάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Χαμόλακος

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Λουκάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81

Πνευματικάτα

Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 280 81