Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Πενταλοφος που βρίσκεται στον νομό Καστοριας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΔασύλλιονΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΕπταχώριονΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΖούζουληΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΧρυσήΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΠευκόφυτονΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΜόρφηΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΒυθόςΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
Αγία ΣωτήραΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΔίλοφονΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ500 07
Δασύλλιον

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Επταχώριον

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Ζούζουλη

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Χρυσή

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Πευκόφυτον

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Μόρφη

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Βυθός

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Αγία Σωτήρα

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

Δίλοφον

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Νομός: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 500 07