Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Γρεβενιτιο που βρίσκεται στον νομό Ιωαννινων

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΤρίστενονΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΓεωργόπουλοιΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΒουτανσαίοιΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΦλαμπουράριονΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΙτέαΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΜακρίνονΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΛιάπηΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΚαστανώνΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΔίλακκονΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
Άγιος Γεώργιος ΔεματίουΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΔολιανήΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
Αγία Βαρβάρα ΔεματίουΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΕλατοχώριονΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΆμπελοςΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΒοβούσαΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
ΔεμάτιονΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ440 14
Τρίστενον

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Γεωργόπουλοι

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Βουτανσαίοι

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Φλαμπουράριον

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Ιτέα

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Μακρίνον

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Λιάπη

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Καστανών

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Δίλακκον

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Άγιος Γεώργιος Δεματίου

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Δολιανή

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Αγία Βαρβάρα Δεματίου

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Ελατοχώριον

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Άμπελος

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Βοβούσα

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14

Δεμάτιον

Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόλη - Περιοχή: ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 440 14