Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Επισκοπη ηρακλειου που βρίσκεται στον νομό Ηρακλειου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΣγουροκεφάλιονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Επάνω ΒάθειαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Μονή ΑγκαράθουΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Μονή Αγίου Ιωάννου ΘεολόγουΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΑνώποληΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΓαλίφαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΕλαίαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΣταμνοίΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΣκόπελαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Καινούργιο ΧωριόΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΑϊτάνιαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Κάτω ΒάθειαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΕΠΙΣΚΟΠΗΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Άγιος ΡωμανόςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΚακόπετραΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Άγιος Ιωάννης ΠεδιάδοςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΧοχλακιαίΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
ΓάλιπεΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ700 08
Σγουροκεφάλιον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Επάνω Βάθεια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Μονή Αγκαράθου

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Ανώπολη

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Γαλίφα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Ελαία

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Σταμνοί

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Σκόπελα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Καινούργιο Χωριό

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Αϊτάνια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Κάτω Βάθεια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Άγιος Ρωμανός

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Κακόπετρα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Άγιος Ιωάννης Πεδιάδος

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Χοχλακιαί

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08

Γάλιπε

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 08