Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Αγιοι δεκα που βρίσκεται στον νομό Ηρακλειου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΓκαγκάλαιΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΜητρόποληΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
Γ.Σ. ΜεσσαράςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΒαγιονιάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΠλουτήΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΦλαθιάκαιΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
Βασιλικά ΑνώγειαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΑμπελούζοςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΠλάτανοςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΛούκιαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΒουρβουλίτηςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΤρυπητάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΚουμάσαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΚερατοκεφάλιονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΒαλήςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΑπεσωκάριονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΚανδήλαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΒασιλικήΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
ΧουστουλιανάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ700 12
Γκαγκάλαι

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Μητρόπολη

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Γ.Σ. Μεσσαράς

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Βαγιονιά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Πλουτή

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Φλαθιάκαι

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Βασιλικά Ανώγεια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Αμπελούζος

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Πλάτανος

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Λούκια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Βουρβουλίτης

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Τρυπητά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Κουμάσα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Κερατοκεφάλιον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Βαλής

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Απεσωκάριον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Κανδήλα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Βασιλική

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12

Χουστουλιανά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 12