Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Αγια βαρβαρα που βρίσκεται στον νομό Ηρακλειου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΑδραχτιάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΠειρουνιανάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΔούλιονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΔαφνέςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΣίβαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΠανασόςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΚεράσιαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΛαράνιονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΓέργερηΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΒενεράτονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Μονή ΠαλιανήςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Νέο ΒενεράτοΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΣινάπιονΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Άγιος ΘωμάςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Πύργος ΤεμένουςΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΠρεβελιανάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΚόλεναΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
ΜαστραχιανάΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Άνω ΜούλιαΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Πρινιάς ΜαλεβιζίουΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ700 03
Αδραχτιά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Πειρουνιανά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Δούλιον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Δαφνές

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Σίβα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Πανασός

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Κεράσια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Λαράνιον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Γέργερη

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Βενεράτον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Μονή Παλιανής

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Νέο Βενεράτο

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Σινάπιον

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Άγιος Θωμάς

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Πύργος Τεμένους

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Πρεβελιανά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Κόλενα

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Μαστραχιανά

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Άνω Μούλια

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03

Πρινιάς Μαλεβιζίου

Νομός: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 700 03