Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Αρχαια ολυμπια που βρίσκεται στον νομό Ηλειας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΠεύκεςΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΜιράκαΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΠελόπιοΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΞηρόκαμποςΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΜουριάΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΣμίλαΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
Αρχαία ΠίσαΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΒασιλάκιΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΦαναράςΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΚάμεναΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΚοσκινάςΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΠουρνάριΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΚαυκωνίαΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΥψηλόΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
Άγιος Γεώργιος ΠλατάνουΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΦλόκαςΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΛιναριάΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΗράκλειαΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
ΑμπάριΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
Διεθνής Ολυμπιακή ΑκαδημίαΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ270 65
Πεύκες

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Μιράκα

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Πελόπιο

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Ξηρόκαμπος

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Μουριά

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Σμίλα

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Αρχαία Πίσα

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Βασιλάκι

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Φαναράς

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Κάμενα

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Κοσκινάς

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Πουρνάρι

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Καυκωνία

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Υψηλό

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Άγιος Γεώργιος Πλατάνου

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Φλόκας

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Λιναριά

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Ηράκλεια

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Αμπάρι

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65

Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

Νομός: ΗΛΕΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 270 65