Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Κως που βρίσκεται στον νομό Δωδεκανησου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΛινοπότηςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΠυλίονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
Παραδείσι ΚωΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΖηπάριονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
Λαγούδι-ΖιαΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΤιγκάκιονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΜαρμάριΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΚΩΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΑσφενδιούΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
Άγιος ΔημήτριοςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
ΠλατάνιονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΣ853 00
Λινοπότης

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Πυλίον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Παραδείσι Κω

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Ζηπάριον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Λαγούδι-Ζια

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Τιγκάκιον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Μαρμάρι

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

ΚΩΣ

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Ασφενδιού

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Άγιος Δημήτριος

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00

Πλατάνιον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΚΩΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 00