Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Γενναδι που βρίσκεται στον νομό Δωδεκανησου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΜεσαναγρόςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΠευκοίΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΑσκληπιείονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
Άγιος ΠαύλοςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΑπολακκιάΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΜαχαιριάΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΒάτιονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΊστριοςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΓΕΝΝΑΔΙΟΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
Χήνα (Νησίς)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΑρνίθαΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΚιοτάριΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΠλημμύριΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
Άγιος ΓεώργιοςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΠροφίλιαΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΚατταβίαΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΧόχλακαςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΛαχανιάΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
ΛάερμαΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
Πρασονήσι (Νησίς)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΕΝΝΑΔΙ851 09
Μεσαναγρός

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Πευκοί

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Ασκληπιείον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Άγιος Παύλος

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Απολακκιά

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Μαχαιριά

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Βάτιον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Ίστριος

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Χήνα (Νησίς)

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Αρνίθα

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Κιοτάρι

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Πλημμύρι

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Άγιος Γεώργιος

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Προφίλια

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Κατταβία

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Χόχλακας

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Λαχανιά

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Λάερμα

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09

Πρασονήσι (Νησίς)

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΓΕΝΝΑΔΙ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 851 09