Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Αντιμαχεια που βρίσκεται στον νομό Δωδεκανησου

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΚαρδάμαιναΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ853 02
ΜαστιχάριονΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ853 02
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ853 02
Καρδάμαινα

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 02

Μαστιχάριον

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 02

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

Νομός: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πόλη - Περιοχή: ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 853 02