Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Βαγια που βρίσκεται στον νομό Βοιωτιας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΒΑΓΙΑΒΟΙΩΤΙΑΣΒΑΓΙΑ320 02
ΒΑΓΙΑ

Νομός: ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΒΑΓΙΑ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 320 02