Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Παλαιρος που βρίσκεται στον νομό Αιτωλοακαρνανιας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΠΑΛΑΙΡΟΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
ΠογωνιάΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
ΣτενόΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
ΒαρκόΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
ΣκλάβαιναΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
Περιβόλια ΠαλαίρουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
Μονή Αγίου Δημητρίου ΠαλαίρουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΡΟΣ300 12
ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12

Πογωνιά

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12

Στενό

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12

Βαρκό

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12

Σκλάβαινα

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12

Περιβόλια Παλαίρου

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12

Μονή Αγίου Δημητρίου Παλαίρου

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΠΑΛΑΙΡΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 12