Ταχυδρομικοί κώδικες για την πόλη - περιοχή Εμπεσος που βρίσκεται στον νομό Αιτωλοακαρνανιας

ΟδόςΝομόςΠόλη - ΠεριοχήΠεριοχήΤ.Κ.
ΑμοργιανοίΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΥπαπαντήΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΒρουβιανάΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΞωμερήΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΦράγκουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΠαλιαράΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΜαλαταίικαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΠετσάλιαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΑλευράδαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΧαμορίκιΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΔρομίτσαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΠαυλιάδαΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΜπαμπαλιόΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΚατσιάδεςΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
Άγιος Βλάσιος ΧαλκιόπουλωνΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΓραμματσούλιΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
Αγραπιδόκαμπος ΙνάχουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΠοταμιάΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
Προσήλια ΙνάχουΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
ΜαρανέλιΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΕΜΠΕΣΟΣ300 17
Αμοργιανοί

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Υπαπαντή

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Βρουβιανά

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Ξωμερή

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Φράγκου

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Παλιαρά

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Μαλαταίικα

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Πετσάλια

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Αλευράδα

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Χαμορίκι

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Δρομίτσα

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Παυλιάδα

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Μπαμπαλιό

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Κατσιάδες

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Άγιος Βλάσιος Χαλκιόπουλων

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Γραμματσούλι

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Αγραπιδόκαμπος Ινάχου

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Ποταμιά

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Προσήλια Ινάχου

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17

Μαρανέλι

Νομός: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πόλη - Περιοχή: ΕΜΠΕΣΟΣ

Περιοχή:

Ταχυδρομικός κώδικας: 300 17